Er et rederi som driver med frakt av vann, proviant,  anleggsmaskiner og annen spesial transport langs hele norskekysten.


Har fortiden et sammarbeid med Aqua Pharma AS og AQS AS om behandling av laks for Lakselus. Båten er nå rigget og tilpasset for dette formålet.