Er et rederi som driver med frakt av vann, proviant,  anleggsmaskiner og annen spesial transport langs hele norskekysten.


Har for tiden et sammarbeid med Aqua Pharma AS og AQS AS om behandling av laks for Lakselus. Båtene er rigget og tilpasset for dette formålet.